Preču Zīmes

 

Visi produktu nosaukumi, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ir preču zīmes, kuras pieder vai ir licencētas Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.A. tās meitas uzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem, ja vien nav norādīts savādāk. 

Nekas no šeit noteiktā nav interpretējams kā netieša, no nepieļaujamības [estoppel] principa vai jebkā cita izrietoša jebkādas licences vai tiesību piešķiršana saskaņā ar jebkuru SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” vai kādai trešajai personai piederošu patentu vai preču zīmi. Izņemot to, kas nepārprotami norādīts iepriekš, nekas no šeit noteiktā nav interpretējams kā jebkādas licences vai tiesību piešķiršana saskaņā ar jebkādām SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” piederošām autortiesībām.