PRIVĀTUMS

SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“ („MSD”) apstrādā personas datus kā personas datu pārzinis atbilstoši šim Privātuma paziņojumam un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp Vispārējo datu aizsardzības regulu (2016/679; „VDAR”) un citiem piemērojamajiem valsts datu aizsardzības likumiem Latvijā („Datu aizsardzības likums”).

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam personas datus saistībā ar:

 • tīmekļa vietnēm attiecībā uz informēšanu par slimībām, ārstniecības jomām un MSD;
 • klienta informāciju;
 • darbā pieņemšanas procesiem;
 • mūsu vietnēs izmantotajām sīkdatnēm.

Jūsu tiesības un izvēles

Mums ir likumisks pienākums nodrošināt, lai jūsu informācija būtu precīza un atjaunināta. Aicinām jūs palīdzēt mums izpildīt šo pienākumu, apņemoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām jūsu informācijā, aizpildot veidlapu vietnē https://www.msdprivacy.com/lv/lv/ vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi dpo.latvia@merck.com un/vai iesniedzot atjauninājumus attiecībā uz jūsu izvēlēm. .

Jūs jebkurā brīdī varat izmantot savas tiesības attiecībā uz personas datiem, kurus mēs apstrādājam:

 • Piekļuves un labošanas tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Tas ietver, piemēram, tiesības tikt informētam par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, kādi personas dati tiek apstrādāti, kā arī par minētās apstrādes mērķi. Jums ir arī tiesības pieprasīt kļūdainu vai nepilnīgu personas datu labošanu.
 • Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkā vai gadījumos, kad mēs citādi apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm.
 • Tiesības uz dzēšanu: Jums ir tiesības arī pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu izdzēsti, ja, piemēram, personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti, ja apstrāde ir nelikumīga vai ja personas dati ir jāizdzēš, lai mēs izpildītu savas likumiskās prasības.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: Ja jūsu personas dati, kurus esat sniedzis pats, tiek apstrādāti automātiski ar jūsu piekrišanu vai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp jums un MSD, jūs varat pieprasīt, lai minētie dati tiktu sniegti strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jūs varat pieprasīt arī savu personas datu nodošanu citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Gadījumos, kad apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu šādai apstrādei.
 • Atteikšanās no reklāmas: Jums tiks dota iespēja atteikties no turpmākās reklāmas saņemšanas ikreiz, kad nosūtīsim jums reklāmas materiālu.

Ņemiet vērā, ka var būt gadījumi, kad mūsu konfidencialitātes un citas saistības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos, var aizliegt mums izpaust vai dzēst jūsu personas datus vai kā citādi liegt jums izmantot savas tiesības. Ja vien VDAR vai Datu aizsardzības likums to neaizliedz, mēs varam noraidīt jūsu izvēli, ja attiecīgais izvēles pieprasījums neļaus mūsu uzņēmumam: (1) ievērot likumu vai ētiskas saistības, tostarp gadījumos, kad mums ir pienākums atklāt personas datus, atbildot uz likumīgiem valsts iestāžu pieprasījumiem, tostarp, lai izpildītu valsts drošības vai tiesībaizsardzības prasības, (2) izmeklēt, izvirzīt vai aizstāvēt likumīgās prasības un (3) pildīt līgumus, uzturēt attiecības vai veikt citu atļautu uzņēmējdarbību, kas atbilst pārredzamības un mērķa ierobežošanas principiem, un kuri tika noslēgti, paļaujoties uz informāciju par attiecīgajām personām. Ņemot vērā VDAR noteikto termiņu atbildes sniegšanai, piecpadsmit darbadienu laikā pēc lēmuma noraidīt izvēles pieprasījumu saskaņā ar šo paziņojumu mēs dokumentēsim un paziņosim jums šādu lēmumu.

Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai ja jūs vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādei par veidu, kādā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat to izdarīt, sazinoties ar vietējo datu aizsardzības iestādi („vietējā” nozīmē iestādi valstī, kur jūs dzīvojat vai strādājat, vai kurā ir noticis iespējamais datu pārkāpums). Attiecīgā iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija, http://www.dvi.gov.lv .

Kādi dati tiek vākti un kādam nolūkam tos vāc šajā vietnē?

Mēs vēlamies, lai mums būtu iespēja sazināties ar jums un pastāstīt par jums svarīgiem jautājumiem. Ar dažādu MSD vietņu starpniecību ir iespējams reģistrēties jaunumiem, saņemt zīmola un citus materiālus, kā arī pieteikties darbam.

MSD vāc datus, izmantojot turpmāk minētos kanālus, šādiem mērķiem:

 • Informēšana par slimībām, ārstniecības jomām un uzņēmumu vietnēm: Ja reģistrēsieties e-pasta sarakstā vai mūsu organizētajiem semināriem vai izglītojošajiem pasākumiem, mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju (i) pasākuma organizēšanai (likumīgais pamats ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt pasākuma kvalitāti un uzturēt sakarus ar dažādām ieinteresētajām personām) un (ii) citas reklāmas nosūtīšanai (mūsu likumīgais pamats ir jūsu piekrišana). Mēs izmantosim personas datus šiem mērķiem, līdz brīdim, kamēr jūs mūs informēsiet, ka vairs nevēlaties saņemt no mums nekādu informāciju. To ir iespējams izdarīt jebkurā brīdī, jebkurā mūsu rakstiskajā saziņā – noklikšķinot uz pogas „atteikties no abonēšanas” vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi dpo.latvia@merck.com.
 • Klienta informācija: Mēs vācam tādu informāciju, kā, piemēram, jūsu kontaktinformācija (jūsu vārds, uzvārds, darba devēja nosaukums, amata nosaukums, specialitāte, tālruņa numuri, pasta adrese, e-pasta adresi) un apstrādājam minēto informāciju, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, sniedzot jums pakalpojumus, kā arī vadot MSD administratīvos vai operatīvos procesus. Mēs varam vākt informāciju par jums (piemēram, bankas konta informācija, ceļošanas izvēles, neatkarīgi no tā, vai jūs sniedzat kādu pakalpojumu mūsu vārdā (piemēram, nolasāt lekciju, konsultējat vai veicat klīniskos pētījumus), lai izpildītu līgumu, kuru esam noslēguši ar jums (likumīgais pamats ir līguma izpilde.) Mēs vācam un apstrādājam informāciju par jums, ja esat ziņojis par nevēlamu notikumu, pamatojoties uz mūsu nepieciešamību pildīt likumisku pienākumu (juridiskais pamats ir mūsu pienākums ievērot likuma normas). Visbeidzot, veselības aprūpes speciālistu gadījumā MSD vāc un apstrādā jūsu personas datus, parasti jūsu e-pasta adresi, ja esat piekritis saņemt reklāmas e-pastus no mūsu mārketinga personāla (likumīgais pamats ir jūsu brīvi pausta piekrišana), vai pieprasījumu piedalīties tīmekļa apraidē, vai arī esat pieņēmis uzaicinājumu piedalīties starptautiskā kongresā (likumīgais pamats ir līguma izpilde).
 • Personāla atlases procesi: Jūsu iesniegtie dati, piesakoties darbā, izmantojot mūsu portālu https://jobs.msd.com/nordics, parasto pastu vai e-pastu, tiek fiksēti mūsu Talantu atlases sistēmā atsevišķi, un mēs tos apstrādāsim, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
 • Sīkdatnes: Sīkdatnes palīdz mums padarīt jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs efektīvāku un jums atbilstīgāku. Sīkdatnes pilda daudzas funkcijas. Tās var palīdzēt atcerēties jūsu lietotājvārdu un izvēles, kurām dodat priekšroku, analizēt mūsu vietņu veiktspēju un ļaut mums ieteikt saturu, kas, mūsuprāt, varētu būt jums visatbilstīgākais. Lielākā daļa sīkdatņu identificē jūsu ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis jūs personīgi, tomēr, kā aprakstīts zemāk, noteiktas sīkdatnes ir iespējams saistīt ar citiem personas datiem, kurus mēs vācam no jums vai par jums.

Mēs izmantojam gan sesijas sīkdatnes, kas ir pagaidu sīkdatnes, kuras tiek izdzēstas no jūsu ierīces atmiņas, tiklīdz tiek aizvērta interneta pārlūkprogramma vai izslēgts dators, gan pastāvīgās sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē līdz to derīguma termiņa beigām, ja vien neizdzēsīsiet tās pirms minētā termiņa.

Sesijas sīkdatnes ļauj mūsu vietnēm atcerēties jūsu izvēles mūsu vietnēs jūsu vietnes apmeklējuma laikā un līdz brīdim, kamēr būsiet aizvēris savu tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, būsiet identificējis sevi kā veselības aprūpes speciālistu vai konkrētas valsts rezidentu. Sesijas sīkdatnes, kas ir obligātās sīkdatnes, tiek lietotas bez jūsu piekrišanas, jo tās ir nepieciešamas mūsu vietnes darbībai. Ja minētās sīkdatnes vāc personas datus, mēs apstrādājam tos atbilstoši mūsu likumīgajām interesēm, lai mūsu vietne darbotos atbilstīgi.

Atsevišķi pastāvīgo sīkdatņu veidi, kuras mēs saucam par analīzes sīkdatnēm, ļauj mums noteikt, vai jūsu ierīces interneta pārlūks ir izmantots mūsu vietņu apmeklēšanai iepriekš, kā arī to, kuras lapas esat apmeklējis mūsu vietnēs. Ja jūs reģistrēsiet kontu kādā no mūsu vietnēm, pastāvīgās sīkdatnes, kuras mēs saucam par reģistrācijas sīkdatnēm, ļaus mūsu vietnēm atcerēties jūs personīgi, kad nākotnē apmeklēsiet mūsu vietnes. Ja esat reģistrējies mūsu vietnēs, mēs varam apvienot informāciju par jums no reģistrācijas sīkdatnēm un analīzes sīkdatnēm, lai noteiktu, kuras lapas esat apmeklējis mūsu vietnēs. Analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas tikai ar jūsu piekrišanu.

Visi šādi jūsu atklātie dati tiks nekavējoties izdzēsti, ja vien mums nebūs iemesla un tiesību izmantot tos saskaņā ar VDAR un Datu aizsardzības likumu. Jūsu iesniegtie personas dati tiks izmantoti tikai šīs vietnes attiecīgajā sadaļā norādītajiem mērķiem.

Kā pārvaldīt sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiks parādīta sīkdatņu josla, kurā jūs varēsiet pieņemt, noraidīt vai pārvaldīt sīkdatnes jūsu gala ierīcē. Vai arī jūs varat izlemt, vai vēlaties atļaut sīkdatņu instalēšanu, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu apgabalu. Sk. sīkāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm sīkdatņu joslā.

Kādus citus personas datus MSD vāc un kādam nolūkam?

Mēs vācam informāciju, kuru mums sniedz klienti, kura tiek sniegta viņu vārdā, vai kuru esam sagatavojuši, sniedzot pakalpojumus mūsu ieinteresētajām personām. Mēs izmantojam arī personas datus, kas savākti saistībā ar ziņošanu par nevēlamiem notikumiem, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus saistībā ar farmakovigilanci.

Savāktie personas dati ietver identifikācijas datus, kontaktinformāciju un ar lietas priekšmetu saistītu pamatinformāciju, kuru sniedz mūsu klienti, viņu pārstāvji vai darījumu partneri.

Mēs glabāsim personas datus, kas saistīti ar mūsu lietām, tik ilgi, cik mums to nosaka piemērojamie tiesību akti, vai tik ilgi, kamēr mums būs derīgs likumīgais pamats šādai personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos jūsu personas dati ir papildināti ar informāciju, kas iegūta no citiem avotiem, tostarp no meklējumiem, izmantojot publiski pieejamās meklētājprogrammas un sociālos medijus.

Kā dati tiek apstrādāti?

MSD apstrādās personas datus tikai tādiem mērķiem, kuriem tie tika vākti un saskaņā ar iepriekš aprakstīto, un personas dati būs pieejami tikai pilnvarotajiem darbiniekiem, kuri ieņem amatu, kas uzliek viņiem par pienākumu apstrādāt personas datus, lai veiktu savu darbu. Personas datus neapstrādā ilgāk nekā nepieciešams konkrētajam mērķim. Katrā ziņā ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc personāla atlases darbā, ne ilgāk kā 10 gadus pēc līgumattiecību beigām, ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc attiecīgā notikuma. Sīkdatņu datu saglabāšanas termiņš ir aprakstīts sīkdatņu joslā. Mēs pilnībā ievērojam likumā noteiktās datu glabāšanas prasības un savas iekšējās datu glabāšanas termiņa politikas.

MSD ir veicis atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus jūsu personas datu drošībai, lai nodrošinātu, ka personas datiem varētu piekļūt tikai pilnvarotās personas. Esam ieviesuši arī iekšējo politiku drošai personas datu apstrādei.

Vai dati tiek pārsūtīti vai izpausti trešajām personām?

Mēs neatklāsim personas datus trešajām personām, izņemot, ja tas nebūs noteikts Datu aizsardzības likumā, citos piemērojamajos normatīvajos aktos vai lai sniegtu pakalpojumus mūsu ieinteresētajām personām.

Tomēr jūsu personas dati var tikt pārsūtīt apstrādei trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus MSD (datu apstrādātājiem), lai minētie uzņēmumi varētu sniegt pakalpojumus, kurus pieprasījis MSD. Šie pakalpojumi ietver grāmatvedības atbalsta, administrācijas atbalsta un ar IT saistītus pakalpojumus, piemēram, IT administrēšanu un datu mitināšanu.

Šiem uzņēmumiem tiks nodoti tikai tādi personas dati, kuri ir nepieciešami iepriekš minēto mērķu sasniegšanai. Visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro mūsu norādījumi un piemērojamie rakstiskie datu apstrādātāja līgumi, kā arī visi citi līgumi, kurus MSD ir noslēdzis ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī jāievieš atbilstīgi tehniskie un organizatoriskie pasākumi personas datu aizsardzībai.

Ja nepieciešams, mēs nododam datus mūsu profesionālajiem konsultantiem (juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedībai u.c., kuri ir uzņēmušies konfidencialitātes saistības), iespējamajiem uzņēmuma pircējiem un uzņēmuma pārņēmējam (pārņēmējiem), tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādēm.

Kur tiek apstrādāti jūsu dati?

Mēs apstrādājam personas datus serveros, kuri atrodas ES/EEZ valstīs. Turklāt mēs apstrādājam personas datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Tāpēc mums ir jānodod jūsu informācija uz vietām ārpus ES/EEZ valstīm. Informācijas aizsardzības līmenis valstīs ārpus ES/EEZ var būt zemāks nekā EEZ valstīs noteiktais. Tādā gadījumā mēs veiksim atbilstīgus pasākumus saskaņā ar VDAR, lai jūsu personas dati tiktu aizsargāti un droši.

MSD atbilst ES un ASV Tirdzniecības departamenta Privātuma vairoga nolīguma ietvarstruktūrai attiecībā uz Eiropas personas datu vākšanu, izmantošanu un saglabāšanu. MSD ir apstiprinājis ASV Tirdzniecības departamentam, ka tas ievēro Privātuma vairoga nolīguma principus. Turklāt MSD ir pieņēmis Saistošos korporatīvos noteikumus, kuri ir apstiprināti Eiropas Savienībā.

Sazinieties ar mums!

MSD ir personas datu pārzinis iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Mūsu biroju kontaktinformācija ir atrodama www.msd.lv.

Ja jums ir jautājumi par MSD veikto personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības komandu pa e-pastu: msd_privacy_office@msd.com