Hero image

Vakcīnas

Strādājot ar vakcīnām, mūsu galvenais mērķis ir atstāt noteiktas slimības pagātnē.

Vakcīnas ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem sabiedrības veselības veiksmes stāstiem

Ja nebūtu vakcīnu, pasaulē tiktu zaudēts daudz vairāk dēlu, meitu, vecāku un vecvecāku, daudz vairāk topošo skolotāju, celtnieku, ārstu un izgudrotāju – vairāk cilvēku, nekā šobrīd dzīvo ASV.

Mūsu darbs imunizācijas jomā

Tik daudz vakcīnu devu esam izplatījuši
~190 miljoni

pasaulē 2019. gadā

Pieredze imunizācijas jomā

Lai palīdzētu novērst slimības, mēs vairāk nekā 100 gadus atklājam, izstrādājam un piegādājam vakcīnas visā pasaulē.

Nav noslēpums, ka vakcīnu izgudrošana un izstrāde ir sarežģīts un laikietilpīgs process bez pārliecinošām garantijām.

Lai turētos līdzi nepārtraukti mainīgajam slimību klāstam, mēs turpinām pētīt vakcīnu kandidātus nozīmīgu neatrisinātu vajadzību apmierināšanai.

Sadarbība un progress imunizācijas jomā

Tas ietver mūsu komandu aktīvu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, akadēmiskajiem pētniekiem un nevalstiskajām organizācijām visā pasaulē.

Mūsu darbu vakcīnu izpētes un ražošanas jomā stimulē cilvēku vajadzības, un tā pamatā ir zinātnes sasniegumi.

Imunizācijas programmas

Iedvesmojoties no ilggadējā zinātnieka dr. Morisa Hillemana bagātā mantojuma un novatoriskā gara, mēs esam lepni, ka sadarbojamies ar pasaules veselības kopienu ar MSD-Wellcome Trust Hilleman Laboratories starpniecību. Laboratoriju uzdevums ir veicināt jauninājumus vakcīnu zinātnē un tehnoloģijā, kas palīdz padarīt vakcīnas pieejamākas un to taisnīgāku sadali valstīs ar zemākiem ienākumiem.

Mūsu saistības pret pacientiem ir nemainīgas

Kamēr slimnīcās būs slimnieki, kamēr ārsti cīnīsies par pacientu mūža paildzināšanu un kamēr pasaulē ārstēšanas līdzekļi nebūs pieejami visiem, mēs strādāsim, cenšoties darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk piegādātu vairāk ārstniecības līdzekļu.