Hero Image

Covid-19

Covid-19 pandēmija ir vēl nebijis izaicinājums zinātnei un pasaules veselībai. Tā kā esam uzņēmums ar ilgu pieredzi infekcijas slimību izpētē, uzskatām, ka mums ir pienākums palīdzēt.

Mēs turpinām tiekties uz saviem mērķiem

Esam vienmēr centušies izstrādāt efektīvu risinājumu Covid-19 pandēmijai, tiklīdz tā tika konstatēta. Mēs zinām, ka šī mērķa sasniegšanai nepieciešama starptautiska sadarbība starp valstīm un uzņēmumiem un daudz citu ieguldījumu. Tādēļ esam uzsākuši sadarbību, lai sniegtu atbalstu “Johnson & Johnson” vakcīnas pret Covid-19 ražošanā un piegādē, kā arī strādājam, lai varētu piedāvāt savu risinājumu ārstēšanai.

Izstrādājam terapeitisko kandidātu

Sadarbībā ar “Ridgeback Bio” steidzam paātrināt pētāmo orālās pretvīrusu terapijas izstrādi.

Paplašinām ražošanas jaudu un nodrošinām medikamentus un vakcīnas pret Covid-19

2021. gada martā izsludinājām līgumu ar BARDA, apņemoties pielāgot un sniedzot piekļuvi vairākām uzņēmuma ražotnēm, lai ražotu vakcīnas un medikamentus pret Covid-19. Esam noslēguši arī līgumus ar “Johnson & Johnson”, kuros apņemamies sniegt atbalstu “Johnson & Johnson” SARS-CoV-2/Covid-19 vakcīnas ražošanā un piegādē.

Nozares izaugsme

Covid-19 vakcīnu izstrādes pārsteidzošais ātrums ir labvēlīgs mūsu nozarei un sabiedrībai – tam ir tieša saistība ar pētniecībā balstītās farmācijas nozares, mazāku biotehnoloģiju uzņēmumu, zinātnieku un valstu pastāvīgiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Mēs augstu vērtējam šos centienus – un tiem ir jāturpinās.

Mūsu saistības pret pacientiem ir nemainīgas

Kamēr slimnīcās būs slimnieki, kamēr ārsti cīnīsies par pacientu mūža paildzināšanu un kamēr pasaulē ārstēšanas līdzekļi nebūs pieejami visiem, mēs strādāsim, cenšoties darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk piegādātu vairāk ārstniecības līdzekļu.