Hero Image

Mūsu vadība

Mūsu vadītāji vada uzņēmuma misiju glābt dzīvības un uzlabot dzīves kvalitāti visā pasaulē.

Izgudrojumu pamatā ir mūsu vērtības

Laba korporatīvā vadība ir būtiska, lai palīdzētu mūsu pacientiem un izveidotu ilgtermiņa vērtību akcionāru skatījumā. Mēs esam apņēmušies īstenot pārvaldības politiku un praksi, kas kalpo mūsu uzņēmuma un tā daudzo akcionāru interesēm. Tādēļ mēs veltām daudz laika un resursu, lai pārliecinātos, ka:

mūsu politika atspoguļo mūsu vērtības un uzņēmējdarbības mērķus;

mums ir efektīva korporatīvās vadības struktūra;

mēs strādājam atklātā, godīgā un pārredzamā veidā.

Vadības grupa

Mūsu vadības grupa nosaka uzņēmuma stratēģiskās darbības virzienu.  Lai mēs varētu gūt panākumus, mūsu vadītāji pārstāv visas uzņēmējdarbības jomas.

Direktoru padome

Mūsu direktoru padomes locekļi pārstāv dažādus redzējumus, prasmes un kompetences jomas, kas ir svarīgas, lai sekmētu veiksmīgu uzņēmuma darbību. Padomes uzdevums ir efektīvi pārraudzīt uzņēmējdarbību un galvenos riskus, ar kuriem uzņēmumam nākas sastapties.