Hero Image

Mūsu atbildība

Lai ilgtermiņā strādātu veiksmīgi, mums ir svarīgi atbalstīt sabiedrību, cilvēkus un kopienas visā pasaulē.

 

 

Mēs dodamies pretī pasaules lielākajiem izaicinājumiem veselības jomā, nevis bēgam no tiem

Gan meklējot risinājumus dažu pasaulē vismokošāko slimību gadījumiem, gan nodrošinot mūsu zāles un vakcīnas tiem, kam tās nepieciešamas, un veidojot efektīvākas veselības aprūpes sistēmas, mūsu mērķis vienmēr ir veidot labāku pasauli.

Mūsu pieeja

Atbildīga darbība ir galvenais faktors, kas nosaka mūsu spēju nodrošināt ilgtspējīgu ietekmi, radot ilgtermiņā noturīgu vērtību mūsu uzņēmumam un sabiedrībai.

Piekļuve inovatīvām zālēm un vakcīnām

Šķēršļi, kas saistīti ar piekļuvi veselības aprūpei un tās kvalitāti, ir daudzās pasaules daļās. Mēs līdzdarbojamies, lai nodrošinātu mūsu medikamentu un vakcīnu pieejamību tiem, kam tie nepieciešami.

Mēs izmantojam pasaules mēroga pētnieciskos un zinātnes sasniegumus, lai glābtu dzīvības un uzlabotu dzīves kvalitāti

Mēs veicam ilgtermiņa ieguldījumus izpētē un attīstībā un vēršamies pret slimībām, kuru gadījumā spējam piedāvāt visefektīvākos risinājumus.

Infekcijas slimību izpēte un vakcīnu izstrāde

Esam apņēmušies mazināt slogu, ko pasaules sabiedrības veselībai rada infekcijas slimības.

Sadarbība ar partneriem, kuriem ir līdzīga apņemšanās

Ar partnerības, investīciju un pastāvīgu inovāciju izgudrojumu palīdzību mēs cenšamies pārvarēt šķēršļus, lai nodrošinātu veselīgāku nākotni visiem.

Mūsu vērtīgākais resurss

Lai izmantotu mūsu dažādo darbinieku zināšanas un skatījumu, mēs īstenojam pārdomātu un stratēģisku pieeju darbavietu iekļaušanai, ieguldām darbinieku attīstībā un rūpējamies par viņu labklājību – fizisko, emocionālo un finansiālo.

Mācīšanās un attīstība

Būdami izgudrotāji, mēs investējam līdzekļus mācībās un attīstībā, jo zinātkāre ir mums svarīga vērtība.

Holistiska pieeja rūpēm par mūsu darbinieku labklājību

Tikai tad, ja darbinieki visās dzīves jomās jūtas labi, viņi var uzrādīt visaugstākā līmeņa sniegumu.

Daudzveidība un iekļaušana

Dinamisks spēks, kas virza visus mūsu darbus.

Veselīga planēta ir būtiska mūsu uzņēmējdarbības ilgtspējai.

Mēs esam globāls uzņēmums un atzīstam, ka mūsu rīcība tieši ietekmē mūsu planētu.

Efektīva darbība

Enerģijas taupīšana, ūdens izmantošanas samazināšana, izejvielu efektīva izmantošana un atbildīga atkritumu apsaimniekošana.

Vidi saudzējoši projekti

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, mēs izmantojam ilgtspējības stratēģijas.

Vērtības ķēdes ietekmes samazināšana

Mēs sadarbojamies ar mūsu piegādātājiem un klientiem, lai izprastu un mazinātu mūsu ražojumu aprites cikla ietekmi.

Darbība, ievērojot ētikas principus, integritāti un cilvēktiesības

Uzņēmums ir pasaules veselības aprūpes līderis, līdz ar to darba specifika prasa, lai mēs veidotu noturīgas, uz uzticību balstītas attiecības. Tas nozīmē ieklausīties mūsu sadarbības partneros un mācīties no tiem, kā arī atklāti informēt par mūsu pieņemtajiem lēmumiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Mūsu vērtības un standarti

Ētikas kodekss veido uzņēmuma raksturu, palīdzot saglabāt mūsu kā uzticama uzņēmuma reputāciju.

Cilvēktiesības

Mēs cenšamies atklāt un novērst darba un cilvēktiesību pārkāpumus mūsu pašu darbībās un mūsu piegādes ķēdē.

Ētiska pārdošanas un tirgvedības prakse

Mēs stingri ievērojam ētiskas pārdošanas un tirgvedības principus visos mūsu uzņēmumos.

Mūsu ietekme skaitļos

100%

Mūsu izstrādātie preparāti ir vērsti pret 20 nozīmīgākajām globālajām slimībām

43%

Sieviešu vadošos amatos

25,4%

Iepirkta elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem. Mūsu mērķis ir sasniegt 100% līdz 2040. gadam

2,4 miljardi USD

Tērēti mazākumtautību pārstāvjiem, sievietēm, veterāniem, seksuālo minoritāšu pārstāvjiem un invalīdiem piederošiem piegādātājiem

Filantropija ir svarīga mūsu uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības sastāvdaļa.

Mēs cenšamies rast ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pasaules veselības problēmām un stiprināt kopienas, kurās dzīvo un strādā mūsu darbinieki.