EFPIA ATKLĀTĪBAS KODEKSS

ATKLĀTĪBAS KODEKSA ZIŅOJUMS

Saskaņā ar SIFFA ētikas noteikumiem un Latvijas normatīvajiem aktiem paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu, tostarp maksājumiem veselības aprūpes speciālistiem atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam tiek publicēts un ir pieejams kopējā farmācijas uzņēmumu atskaitē Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē šeit.

ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM

Ņemot vērā to, ka Veselības inspekcijas atskaitē neatspoguļojas visa informācija, ko nosaka EFPIA Prakses kodekss, saskaņā ar SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu Merck Sharp & Dohme Latvija informācija par atbalstu pacientu organizācijām ir apskatāma zemāk: 

2022. gada atbalsts pacientu organizācijām

2021. gada atbalsts pacientu organizācijām

2008.-2019. gada atbalsts pacientu organizācijām