Autortiesības

SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” – Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.A., meitas uzņēmums (“MSD”). Visas tiesības aizsargātas.

Title

SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” ar šo atļauj Jums kopēt šajā tīmekļa vietnē publicētos materiālus vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar noteikumu, ka uz visām šo materiālu kopijām, ko būsiet izgatavojis, tiks saglabāti autortiesību paziņojumi. Šos materiālus nedrīkst nekādā citā veidā kopēt, izplatīt, demonstrēt, pārveidot, ievietot kādā tīmekļa vietnē, vai pārsūtīt un izmantot jebkādam publiskam vai komerciālam nolūkam bez iepriekšējas SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija” atļaujas.

Visas MSD vietnes un MSD nepiederošās vietnes, uz kurām ved saites no šīs vietnes, ir pakļautas šajās vietnēs ievietotajiem autortiesību paziņojumiem.

Vakcīnas

Strādājot ar vakcīnām, mūsugalvenais mērķis ir atstāt noteiktas slimības pagātnē.

Vakcīnas ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem sabiedrības veselības veiksmes stāstiem

Ja nebūtu vakcīnu, pasaulē tiktu zaudēts daudz vairāk dēlu, meitu, vecāku un vecvecāku, daudz vairāk topošo skolotāju, celtnieku, ārstu un izgudrotāju – vairāk cilvēku, nekā šobrīd dzīvo ASV.

 

Mūsu darbs imunizācijas jomā

Tik daudz devu esam izplatījuši
~190 miljoni

pasaulē 2019. gadā

Pieredze imunizācijas jomā

 Lai palīdzētu novērst slimības, mēs vairāk kā 100 gadus atklājam, izstrādājam un piegādājam vakcīnas visā pasaulē.

Nav noslēpums, ka vakcīnu izgudrošana un izstrāde ir sarežģīts un laikietilpīgs process bez pārliecinošām garantijām.

Lai turētos līdzi nepārtraukti mainīgajam slimību klāstam, mēs turpinām pētīt vakcīnu kandidātus nozīmīgu neatrisinātu vajadzību apmierināšanai.

Sadarbība un progress imunizācijas jomā

Tas ietver mūsu komandu aktīvu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, akadēmiskajiem pētniekiem un nevalstiskajām organizācijām visā pasaulē.

Mūsu darbu vakcīnu izpētes un ražošanas jomā stimulē cilvēku vajadzības, un tā pamatā ir zinātnes sasniegumi.

 Imunizācijas programmas

Iedvesmojoties no ilggadējā zinātnieka dr. Morisa Hillemana bagātā mantojuma un novatoriskā gara, mēs esam lepni, ka sadarbojamies ar pasaules veselības kopienu ar MSD-Wellcome Trust Hilleman Laboratories starpniecību. Laboratoriju uzdevums ir veicināt jauninājumus vakcīnu zinātnē un tehnoloģijā, kas palīdz padarīt vakcīnas pieejamākas un to sadali taisnīgāku tirgos ar zemākiem ienākumiem.

Uzzināt vairāk par Hilleman Laboratories

Title

Mūsu darbam imunizācijas jomā ir daudz aspektu

Iespēja stāstīt mūsu stāstus ir privilēģija. Turpināsim viens otru iedvesmot, līdz šie globālie veselības draudi kļūst par pagātni.

Mūsu saistības pret pacientiem ir nemainīgas

Kamēr slimnīcās būs slimnieki, kamēr ārsti cīnīsies par pacientu mūža paildzināšanu un kamēr pasaulē ārstēšanas līdzekļi nebūs pieejami visiem, mēs strādāsim, cenšoties darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk piegādātu vairāk ārstniecības līdzekļu.